ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΦΙΑΛΩΝ

Μια παγκόσμια πρωτοπορία της e-bottle είναι η ανακάλυψη, η κατασκευή και η κατοχύρωση με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της συσκευής απολύμανσης φιαλών που προορίζεται για χρήση σε επαγγελματικούς χώρους. Τα πολύ σημαντικά οφέλη αυτής της πρωτοπορίας είναι ότι αποφεύγουμε την...